LOGGA IN SOM ÅF
LOGGA IN SOM ÅF
START OM ATLAS DESIGN VI TAR ANSVAR KONTAKT WEBSHOP

Vårt ansvar 

Vi tar ansvar för människa och miljö
Springhill borgar för hög kvalitet och då menar vi inte enbart hög produktkvalitet med fina garner och mjuk känsla, utan också ett ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet. Vi tar både ett socialt- och ett miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.

Medlemmar i BSCI
Springhills uppförandekod uppdateras kontinuerligt för att utveckla vårt sociala ansvar i hela leverantörskedjan. Sedan 2007 är Springhill Textile AB medlem i BSCI, Business Social Compliance Initiative, som är ett europeiskt initiativ för bättre arbetsförhållanden. Över 1800 medlemmar arbetar med en gemensam uppförandekod för bättre arbetsvillkor i de länder vi producerar varor. BSCI uppförandekod 2.0 bygger på FN:s konventioner om barn- och mänskliga rättigheter, ILO’s (International Labour Organisation) kärnkonventioner samt nationell lagstiftning, som i huvudsak reglerar följande områden:

* Rätten till facklig anslutning och kollektivavtal
* Skälig ersättning
* Hälsa och säkerhet
* Särskilt skydd för unga arbetstagare
* Inget slavarbete
* Etiskt affärsbeteende
* Ingen diskriminering
* Anständiga arbetstider
* Inget barnarbete
* Inga otrygga anställningsformer
* Miljöskydd

Medlemskapet i BSCI är ett steg i den långsiktiga ambitionen att bli ett ännu bättre och mer ansvarstagande företag. Springhill arbetar medvetet för att utveckla och utbilda våra leverantörer för bättre arbetsvillkor, både genom att anlita lokala utbildare/granskare och genom egna tillsyningar. Ledordet är att kommunicera och koordinera, samt ställa korrekta krav på våra leverantörer. Det är en ständigt pågående process med respekt för produkten, miljön och för alla inblandade i tillverkningsprocessen. För mer information om BSCI, se http://www.bsci-intl.org/

Vårt miljöansvar
Springhill fokuserar på en hållbar verksamhet. Vi försöker använda mindre miljöbelastande transporter såsom båt framför flyg. De transportföretag vi samarbetar med har i sin tur tydliga miljömål och är samtliga ISO14001-certifierade.

Vi arbetar och stöttar våra leverantörer för en hållbar utveckling, samt följer upp att de uppfyller våra miljökrav. Springhills kemikalieguide, uppdateras kontinuerligt. Vi följer utvecklingsarbetet med EU:s kemikalielagstiftning, REACH, och säkerställer att vi uppfyller lagstiftningen för att minska användningen av skadliga kemikalier. Genom att delta i externa forum och nätverk, samarbetar vi med andra företag, myndigheter och olika intresseföreningar för en bättre miljö.

Önskar ni ytterligare information om Springhills hållbarhetsarbete eller vår uppförandekod, var vänlig kontakta oss via E-mail: info@springhill.se
 
KOM I KONTAKT MED OSS
Mörsaregatan 25, SE-250 25 Helsingborg, Sweden, Telefon: 042 250 840
kundsupport@springhill.se
DELA MED DIG
 
SPRINGHILL  |  TOPECO  |  GUTZ  |  CROSSBOW  |  NOBLE HOUSE  |  GRIPSHOLM  |  ATLAS DESIGN
SPRINGHILL
TOPECO
GUTZ
CROSSBOW
NOBLE HOUSE
GRIPSHOLM
ATLAS DESIGN